Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (1690) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (10) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (9) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT e5b7a9w_posts.* FROM e5b7a9w_posts LEFT JOIN e5b7a9w_term_relationships ON (e5b7a9w_posts.ID = e5b7a9w_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( e5b7a9w_term_relationships.term_taxonomy_id IN (67) ) AND e5b7a9w_posts.post_type = 'tbay_footer' AND ((e5b7a9w_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY e5b7a9w_posts.ID ORDER BY e5b7a9w_posts.post_date DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS pll_tr ON pll_tr.object_id = t.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND pll_tr.term_taxonomy_id = 68 ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS pll_tr ON pll_tr.object_id = t.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND pll_tr.term_taxonomy_id = 68 ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations', 'product_type', 'product_visibility', 'product_cat', 'product_tag', 'product_shipping_class', 'pa_color', 'pa_kg', 'pa_pack', 'pa_size', 'yst_prominent_words') AND tr.object_id IN (4017) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (1691) ORDER BY t.name ASC

Phi lê cá minh thái Alaska - NHATNAMFINEFOODS

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (779) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations', 'yst_prominent_words') AND tr.object_id IN (779) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (4017) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (4017) ORDER BY t.name ASC

Phi lê cá minh thái Alaska

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND tr.object_id IN (4017) ORDER BY tt.parent DESC

Phi lê cá minh thái Alaska

295,000 /kg

110 – 170g/ miếng.

Số lượng
Mã: S30A28

110 – 170g/ miếng.

Đóng gói: 6.8Kg ( Thùng)

Xuất xứ: USA

Nhãn hiệu: Alyeska Seafood Inc.

 

Người Dùng Đánh Giá
0
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Reviews

Chưa có đánh giá nào

Đánh giá chỉ dành cho thành viên đã mua sản phẩm.

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `e5b7a9w_options`

TOP

X

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_14f7_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT DISTINCT t.*, tt.* FROM e5b7a9w_terms AS t LEFT JOIN e5b7a9w_termmeta ON ( t.term_id = e5b7a9w_termmeta.term_id AND e5b7a9w_termmeta.meta_key='order') INNER JOIN e5b7a9w_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN e5b7a9w_term_relationships AS pll_tr ON pll_tr.object_id = t.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('product_cat') AND ( ( e5b7a9w_termmeta.meta_key = 'order' OR e5b7a9w_termmeta.meta_key IS NULL ) ) AND pll_tr.term_taxonomy_id = 68 ORDER BY e5b7a9w_termmeta.meta_value+0 ASC, t.name ASC